U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH

Monsanto pokušao uništiti studiju koja dokazuje da GM kukuruz uzrokuje rak

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Tim profesora Gilles-Eric Séralinija je tijekom 2012. godine objavio studiju u kojoj se pokazalo da laboratorijski štakori dobivaju maligne tumore, nekrozu jetara i otkazivanje bubrega ako se hrane s Monsantovim genetski modificiranim kukuruzom, pa ipak, unatoč ozbiljnom znanstvenom radu koji je svakome trebao otvoriti oči, Séralini i njegov tim su dobili samo gomile problema, povlačenje rada iz znanstvenih žurnala i sudske tužbe. Nakon godina borbe, istina je prevladala, no ostaje pitanje, što su sve u stanju učiniti biotehnološke tvtke kako bi zaradile na zlu koje stvaraju?

Zla Monsantova Pandorina kutija

Davne 2004. Monsanto, najveća biotehnološka tvrtka na svijetu, je objavila studiju s kojom se navodno pokazuje kako je njen proizvod genetski modificirani kukuruz NK603 sasvim odgovarajući i siguran za prehranu. Tijekom ispitivanja su korišteni laboratorijski štakori koji su u periodu od 90 dana hranjeni isključivo s kukuruzom NK603. Nakon završetka ispitnog perioda štakori su ubijeni i secirani kako bi se provjerilo njihovo opće zdravstveno stanje. Monsanto je nedugo nakon ispitivanja zaključio da sve pokusne životinje bile zdrave iako su uočena različita “stanja” koja nisu imala “nikakvog biološkog značenja” te da je njihov kukuruz spreman za ljudsku upotrebu. Europska agencija za sigurnost hrane – EFSA je potvrdila da se radi o nevažnim promjenama na laboratorijskim štakorima, te je nedugo nakon objave Monsantove studije dala zeleno svjetlo za korištenje NK603 na području EU i naravno za ljudsku konzumaciju istoga.

NK603 je trebao biti otporan na toksične efekte Monsantovog Roundupa. S takvim novim proizvodom farmeri su trebali biti mirni i prskati najpoznatiji svjetski gliofosfat po svojim usjevima, a da otrov na njih ne djeluje, već da uništava napasnike i korove bez trovanja samih usjeva kukuruza.

Potraga za istinom

Nakon godina čudnovatih iskustava na terenu, maleni znanstveni tim sa sveučilišta Caen u Normaniji je 2009. odlučio provjeriti rezultate Monsantove studije te je nakon pomnog proučavanja materijala iz 2004. otkriveno kako su na korištenim štakorima uočene toksične promjene u bubrezima i jetrima.

Patološke promjene na bubrezima i jetrima štakora nakon što su jedli GM kukuruz prskan s Roundupom.

Patološke promjene na bubrezima i jetrima štakora nakon što su jedli GM kukuruz prskan s Roundupom.

Već 2012. profesor Séralini, molekularni biolog, stvara novo znanstveno istraživanje nalik na ono koje je napravio Monsanto, no na puno duljem vremenskom roku, drugim riječima tijekom dvije godine Searlini i njegov tim jer hranio preko 200 laboratorijskih štakora s GM kukuruzom NK603 koji se prskao s Roundupom tijekom njegova rasta na poljima. Namjera francuskih znanstvenika je bila pratiti štakore tijekom cijelog njihovog života, kako bi što detaljnije ispitala zadanu problematiku. Séralini je čak imao namjeru izdvojiti efekte na štakorima koji imaju veze s Roundupom i efekte koji su nastajali zbog konzumacije GM kukuruza. Ovo je bilo prvo znanstveno istraživanje koje je s tolikom pozornošću pratilo kompletan životni vijek štakora uz određenu vrstu prehrane.

Na slici vidite štakore s velikim tumorima koji su nastali zbog utjecaja GM kukuruza i Roundupa, treba li nam još dokaza o opasnostima GM proizvoda?

Na slici vidite štakore s velikim tumorima koji su nastali zbog utjecaja GM kukuruza i Roundupa, treba li nam još dokaza o opasnostima GM proizvoda?

Rezultati Séralinijeve studije su bili, u najmanju ruku šokantni i alarmantni. I Roundup i kukuruz NK603 su stvarali ozbiljnu štetu na jetrima i bubrezima štakora, no najgore od svega je što su štakori vrlo rano i u povećanom broju razvijali tumore koji su pak uzrokovali povećan mortalitet.

Ovi ozbiljni efekti nisu bili poznati u Monsantovoj studiji, iz jednostavnog razloga jer je ispitivanje bilo prekratko.

U zaključku Séralinijeve studije iz 2012. je stajalo kako potrebno provesti dugotrajna i toksikološka ispitivanja na svim varijacijama genetski modificirane hrane koja se danas koristi kako bismo mi imali točnu predstavu o tome što nam takva hrana čini.

Nevjerojatno je kako su sve sorte GM biljaka ispitivane u kratkim intervalima od najviše 90 dana.

Séralini je upozorio da su neki muški štakori razvijali tumore već nakon četiri mjeseca hranjenja s GM kukuruzom, dok je većina muške štakorske populacije na sebi imala po dva do tri velika tumora 24 mjeseca nakon početka studije. Neke ženke štakora razvijale velike tumore po cijelom tijelu, a naročito po mliječnim žlijezdama 18 mjeseci nakon početka ispitivanja, dok je većina ženske štakorske populacije imala po tri-četiri velika tumora šest mjeseci kasnije. Ove stravične brojke su zapravo tek dio užasavajuće statistike koju možete naći u donjem dijelu teksta.

Devedeset dana štakorskog života je ekvivalent od sedam do devet godina ljudskog života, pa ipak Monsanto je dobio priliku da ljude hrani s takvim proizvodima u periodu od cijelih ljudskih života.

Rat protiv istine

Nakon što je profesor Séralini objavio svoju studiju u znanstvenom žurnalu Food and Chemical Toxicology, nastaje pravi mali rat na čijem je čelu bio Monsanto i njegovi spin doktori s cijelom hordom plaćenih znanstvenika. Osim napada iz znanstvene zajednice koja je tvrdila kako je studija loše obavljena, da je neetička i da je običan plagijat, javljale su se i regulatorne prehrambene agencije koje su tvrdile da ispitivanje nije “regularno” jer je pogrešno dizajnirano. Interesantno je reći kako su Monsantovi ljudi u kratkom roku postajali vodeći stručnjaci u agencijama za kontrolu i sigurnost hrane, vrhovni suci saveznih država i saveznog suda SAD-a, te da su čak ubacili i svog čovjeka u žurnal koji je objavio Séralinijevu studiju. Zbog takvog stanja Food and Chemical Toxicology povlači Séralinijevo istraživanje i to unatoč protivljenju cijelog tima koji je ponavljao kako su pratili sve vrhunske znanstvene protokole za ovakvu vrstu istraživanja.

Tim profesora Gilles-Eric Séralinija snimljen tijekom 2013. godine.

Seralinijev tim snimljen 2013.

Kao da to nije bilo dovoljno prof. Gilles-Eric Séralini je vodio dvije parnice na sudu. Prvu je dobio 06.11.2015. zbog članka u francuskom magazinu Marianne u kojem su cijeli Séralinijev tim prozvali “znanstvenim lažnjacima.” Drugu je pravnu bitku Séralini dobio 25.11.2015. na Visokom pariškom sudu u parnici s kojom se dokazalo da je nekadašnji predsjednik Francuske biomolekularne komisije Marc Fallous krivotvorio potpis znanstvenika kako bi uništio Séralinijevu studiju. Fallousa čeka zatvorska kazna koja će mu biti izrečena početkom 2016.

Pobjeda s gorkim okusom

Nakon brojnih napada i osuda znanstvenika plaćenika, pojavili su se znanstvenici koji su revidirali Séralinijevui studiju te su potvrdili da je ona pratila sve moguće poznate i priznate standarde za istraživanja u molekularnoj biologiji, a konačno su se počeli do javnosti probijati i glasovi stručnjaka za GMO problematiku koji su stali u obranu ove studije. Zahvaljujući tim poštenim i neustrašivim ljudima Séralini je uspio ponovno objaviti svoju studiju 22.07.2014. u znanstvenom žurnalu Environmental Sciences Europe pod naslovom: Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.

Štakori su žrtve, a što je s ljudima?

I na koncu još malo o štakorima koji su imali nesreću, kao i neki od nas, da jedu Monsantov kukuruz:

Mužjaci štakora su u prosjeku preživljavali 624 dana iako u prosjeku žive tri godine.

Ženke su preživljavale u prosjeku 701 dan iako u prosjeku žive tri i pol godine.

Čak 50% mužjaka je umiralo zbog zatajenja organa i tumora, iz grupe koja je hranjena s 22% GM kukuruzom.

Ženskih štakora je umrlo zbog tumora i zatajenja organa stravičnih 70% i to naravno iz grupe koja se hranila s 22% GM kukuruzom.

U 24 mjeseca 50-80% ženki štakora su razvijale tumore u grupi koja se hranila s 33% GM kukuruzom.

U svim grupama u kojima su se štakori hranili s različitim dozama GM kukuruza, ženke su u roku od 24 mjeseca razvijale tumore mliječnih žlijezda u obimu od 93%.

Uz to štakori su u velikom broju dobijali: fibroadenome, galopirajuće divovske karcinome, poremećaje disanja i probave, unutrašnja krvarenja, rak kože, dok su ženke dobivale i cistične tumore jajnika.

U 80% slučajeva životinje su dobivale i po tri maligna tumora.

Nekroza jetri kod ispitanih štakora je bila 2,5X do 2,5X veća nego li kod štakora koji se nisu hranili GM kukuruzom.

Kod mužjaka su se u prosjeku javljali veliki tumori 4X češće nego li u grupi koja je hranjena s običnim kukuruzom.

Jedan od zaključaka studije je i taj da Roundup snažno uništava hormonalni sustav te da utječe na povećanje težine, upropaštava jetru, onesposobljava pravilnu inzulinsku reakciju te da bi se trebao zabraniti za upotrebu.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Ovaj nevjerojatni francuski tim je napravio brojne studije upoznati ćemo vas s nekima:

Benachour 2007: Roundup toxic to embryo cells

Benachour 2009: Roundup causes cell death

Gress 2014: Roundup damages rat and rabbit hearts 

Seralini 2014: Glyphosate alters testis and sperm

Seralini 2007: GM maize caused liver/kidney toxicity

Seralini 2010: Large-scale GM crop consumption

Seralini 2011: GM safety assessment limitations

Seralini 2009: GMO/pesticide health effects overlooked

Mesnage 2011: Bt toxin kills human cells

Antoniou 2015: Rat liver and kidney damage following chronic ultra-low dose Roundup exposure

Gasnier 2009: Glyphosate herbicides endocrine disruptors

Duge studije koje su potvrdile rad Séralinijeve ekipe:

Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da su gliofosfati potencijalno kancerogeni.

Dr. Thongprakaisang je otkrio kako gliofosfati omogućavaju rast stanica raka dojke.

Dr Kruger je otkrio da svi kronično bolesni ljudi imaju veću dozu gliofosfata u krvi nego li zdravi ljudi.

Dr. Spisak je otkrio kako se kompletni geni mogu prenijeti iz hrane u ljude, pa tako i iz GM hrane.

Dr. Swanson je otkrio kako su GM usjevi i gliofosfati krivci za upropaštavanje zdravlja Amerikanaca.

Dr. Michael Antoniou je otkrio da Roundup stvara masivne povrede jetara i bubrega i to čak i u malim količinama.

Prof. Heinemann je otkrio da GM usjevi smanjuju količine prinosa i povećavaju korištenje pesticida u SAD-u.

Dr. Heinemann je otkrio da Roundup može stvoriti bakterije rezistentne na antibiotike.

Dr Barbersa je otkrio kako Roundup potpomaže stvaranje smrtonosnih glivičnih toksina.

EFSA je otkrila skriveni viralni gen VI u GM usjevima.

Dr Judy Carman je otkrila koliko GM hrana negativno utječe na zdravlje svinja.

Dr Schinasi je otkrio da gliofosfati herbicidi uzrokuju stvaranje Non-Hodkin limfoma.

Dr Oraby je otkrio da su GM soja i kukuruz toksični za štakore.

Dr Pandey je otkrio kako Roundup uništava hormonalni sustav.

Dr. Kruger je otkrio kako gliofosfati povećavaju razinu urođenih defekata u svinja.

Dr Farina je otkrio kako gliofosfati uništavaju pčelinju navigaciju.

Dr Mesange je otkrio da gliofosfati imaju potencijalno toksične efekte i u niskim dozama.

Dr. Lima je otkrio da gliofosfati uzrokuju rast patogenih bakterija.

Dr Jayasumana je potvrdio da gliofosfati stvaraju kronične bolesti bubrega.

Dr Zeller je otkrio kako gliofosfati reduciraju reprodukciju glista.

Dr. Holderbaum je otkrio kako dugotrajan utjecaj GM kukuruza utječe na rast i plodnost vodenih buha.

Dr. Hans-Wolfgang Hoppe  je otkrio da se gliofosfati nalaze u urinu većine Europljana.

 

Izvor:

Federation of German scientists whistleblower award goes to Prof Gilles-Eric Séralini

Scientist who published study showing GMOs cause tumors in rats wins second defamation lawsuit

In the face of Monsanto’s minions: Researcher refuses to retract GM maize tumor study

GMO Evidence

Why this study now?

Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize

Controversial Seralini study linking GM to cancer in rats is republished

Scientist Who Discovered GMOs Cause Tumors in Rats Wins Landmark Defamation Lawsuit in Paris

Ratted out: Scientific journal bows to Monsanto over anti-GMO study

Scientist: Many pro-GMO corporate biologists own GMO patents, in bed with Monsanto

105 Scientists slam GMO-Rat-Study retraction