INTERVJUI ZA PAMĆENJE

ISLAMOFOBIJA U FOKUSU: Ramadani zahtijeva – budite bijesni na muslimanke

Autor: Danijela Nemeček

Matrix World

Komentar Matrix Worlda: Ovaj tekst je odličan pokazatelj sveopće islamofobije koja trenutačno hara Europom i SAD-om. Obratite pažnju s kojim se modusima operandi koriste profesionalne kolege kako bi na svaki mogući način pojačali mržnju prema islamu i vjernicima muslimanske vjere, sigurni smo da će se ovakve antireklame povećati i u budućnosti. Prije nego li nastavite s čitanjem zamislite komu bi odgovarala Europa u kaosu i kome odgovara stvaranje kolektivne krivice za sve muslimane?

Bivša feministkinja Zana Ramadani vjeruje da su događaji poput onih u Kölnu mogući svugdje gdje žive muslimani. Krive su islamske vrijednosti i majke koje ih prema njima odgajaju. Feministkinja Zana Ramadani borila se kao aktivistkinja ženskog pokreta za jednakost. Danas 32 godišnjakinja, rođena je u Makedoniji i odrasla u svojoj muslimanskoj obitelji. Svojedobno je živjela i u Berlinu.

Die Welt: Nakon događaja na Silvestrovo na koga treba biti biti bijesan? Na Arape? Općenito na muškarce?

Zana: Sasvim razumljivo na muslimane. I ne samo na muslimanske muškarce, već i muslimanke, prije svega na muslimanske majke. Slika žene koja nas je zaprepastila na Silvestrovo, živi se u čitavoj islamskoj kulturi. U Makedoniji, odakle dolazim mogla se ista stvar dogoditi. Isto tako i u Pakistanu ili Bangladešu. Isto se moglo dogoditi u bilo kojoj islamskoj zemlji i događa se na dnevnoj bazi.  Za događaje su krive vrijednosti društva. To su islamske vrijednosti.

Komentar Matrix Worlda: Očigledno je da ovdje nešto smrdi jer su se silovanja i napadi na žene događali diljem Europe, na koncu su svi objašnjavali kako su napadači imigranti i tražitelji azila, unatoč pokazatelju kako su upravo izbjeglice spašavali žene koje su seksualno napadane. Evo jednog slučaja iz samog Kolna u kojemu su izbjeglice iz Sirije od seksualnog napada spasili mladu Amerikanku Caitlin Duncan.

Die Welt: Koje su to vrijednosti?

Ramadani: Žene su one koje služe. Žene su robovi. Mi smo roba. Moramo se ponašati pokorno. Ako predugo gledamo muškarce u oči želimo ih seksualno uzbuditi. Sve što mi radimo i sve što jesmo je čista provokacija. Zbog toga se moramo zakukuljiti. Time se muškarcima daje na znanje da su navođeni da budu zlostavljači.

Die Welt: Taj dojam su mnogi imali nakon događaja u Kölnu.

Ramadani: Da, ali to je naravno besmisleno. Ne vjerujem da su naši muškarci nasilniji ili da imaju više testosterona od europskih kršćana. Muškarci u islamu bivaju od malih nogu odgajani s odvratnom slikom prema ženama. Ti muškarci uče da su žene koje nose kratku suknju ili hlače ponuđene na stolu. Oni uče da se prema njima smiju ponašati bez poštovanja. Ono što mnogi muslimani i imam i ne razumiju, jest da ne samo da imaju lošu sliku o ženama, već i o muškarcima. Zabrana nošenja pokrova pretpostavlja da muškarci i ne mogu ništa drugo do zgrabiti svaku ženu koja pokaže kosu. Dakle, zabrana nošenja pokrova na glavi je dovoljna svakom muškarcu da bude navođeni nasilnik. Islamske vrijednosti su, dakle, neprijateljski nastrojene kako prema ženama tako i prema muškarcima.

Die Welt: Kako te vrijednosti bivaju usađene u muškarce?

Ramadani: U kulturi islama je to još uvijek tako uređeno da su žene te koje odgajaju. Žene imaju vrijednosti, zbog kojih su i same čak patile, ali ih predaju dalje na svoje sinove i kćeri. Sinovi su od mala tretirani kao prinčevi i pošteđivani. Djevojčice se nadasve navode na put krijeposti. Moraju od što ranije dobi raditi u kućanstvu i pomagati majci da bi razmazili muškarce u obitelji.

Die Welt: Jeste li i Vi tako živjeli u svojoj muslimanskoj obitelji?

Ramadani : Da, i to vrlo ekstremno. Imam brata. Moja majka ga je jako mazila i sve podređivala njemu. Kao djevojčica sam bila nevjerojatno strogo odgajana. Nisam imala nikakvu slobodu i kada bih se kao mala igrala vani sa svojim prijateljima, vikalo se na mene već kao malu djevojčicu da sam govno ili kurva, jako dugo prije nego sto sam uopće znala što znači kurva. Emancipirala sam se od svoje obitelji kroz dugu i bolnu borbu. Moj brat živi vrijednosti muslimanske obitelji šutke i dalje.

Die Welt: Jesu li sve muslimanske majke tako ekstremne?

Ramadani: Naravno da ne nazivaju sve majke svoje kćeri kurvama samo zato što se s dječakom igraju u pješčaniku. Starija generacija je daleko ekstremnija od novih generacija. Ali sam stav: to jedna djevojčica ne smije, ona mora jedno raditi, a drugo radi jedan dječak – to je usađeno duboko u islamskoj kulturi.

Die Welt: Kako se treba ponašati jedna dobra muslimanska djevojčica?

Ramadani: Ona ne proturječi. Mora uvijek biti kod kuće. Mora se uvijek držati obitelji. I naravno tu je djevičanstvo. Čast obitelji nalazi se među nogama kćeri.

Die Welt: Dakle, za seksualnu podčinjenost krive su i majke?

Ramadani: Da. Svaka muslimanska majka usađuje svojoj kćeri da ima vrijednost samo onda ako u brak ulazi kao djevica. U braku se mora ostati, brak se ne razvodi, i treba podnositi svoju sudbinu.

Die Welt: Je li to ludilo nešto novo ili je uvijek bilo tako?

Ramadani: To je tako bilo oduvijek, ali nikoga nije zanimalo. Mediji su o tome šutjeli, sve dok se to događalo u krugovima islamskog miljea. A sada nakon Kölna, skrenuta nam je pažnja na taj fenomen. Fenomen da žene u islamu ne vrijede. Ali svatko tko je odrastao u islamu kao ja, drugo i ne poznaje.

Komentar Matrix Worlda: Čini se da Ramadani još uvijek nije dobro upoznata sa svojom novom svetom knjigom jer Biblija ne cijeni žene niti malo, u biti ta sveta knjiga je proklamacija mizoginije i religioze – utjecaja psihopatije na religiju, evo nekih primjera za one koji nisu pročitali istu:

Izlazak 21, 7: Ako netko proda kćer svoju, da bude ropkinja, neka ona ne bude puštena na slobodu kao i muški robovi.

Levitski zakonik 19, 20: Ako bi tko sagriješio sa ženom, koja kao ropkinja pripada drugome mužu, ali nije ni oslobođena ni otkupljenja, imaju se kazniti, ali ne smrću jer se ne radi o jednoj slobodnoj osobi.

Levitski zakonik 20, 17 Ako braća stanuju skupa i jedan od njih umre, a ne ostavi sina iza sebe, onda neka se žena umrloga ne uda za stranca! Njezin djever neka otide k njoj, neka je uzme za ženu i izvrši na njoj dužnost djeversku.

Ponovljeni zakon 22,14 do 22,21: Ako netko uzme ženu i s njom živi, ali mu se onda omrzne. Otac mlade žene neka rekne starješinama. Tada starješine toga grada neka uzmu muža i kazne ga! Ali ako bude istinita optužba i ne nađe se znak djevojaštva na plahtama pred starješinama, tada neka se izvede mlada žena pred vrata kuće njezina oca, i ljudi njezina grada zavičajnoga neka je na smrt kamenuju, jer je počinila sramotu Izraelu.

Ponovljeni zakon 22, 23 do 22, 24 ako se netko sastane u gradu s djevojkom koja je s jednim zaručena, i opći s njom. Izvedite ih oboje pred gradska vrata i kamenujte ih na smrt: Djevojku, jer nije u gradu vikala za pomoć, i čovjeka jer oskvrni zaručnicu bližnjega svoga.

Ponovljeni zakon 22, 25 do 22, 29: Ako netko nađe zaručenu djevojku vani u polju, pa je siluje i opći s njom, neka umre samo čovjek koji je općio s njom! Djevojci neka se ne učini ništa! Djevojka nije učinila grijeh, što zaslužuje smrt. Slučaj je sličan, kao kad netko skoči na drugoga i ubije ga. Jer ju je našao vani na polju, mogla je vikati, a nikoga nije tu bilo, da bi joj pomogao. Ako netko nađe ne zaručenu djevojku, uhvati je, opći s njom, i zateku ih. Onda čovjek, koji je općio s njom, ima ocu djevojčinu platiti pedeset srebrenih šekela. Mora je uzeti za ženu, jer ju se oskvrnuo. Pustiti je ne smije dok je živ.

Mojsijeva 19, 20: Ako bi tko obležao robinju koja je isprošena ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se išibaju, ali da se ne pogube; jer nije bila oslobođena.

Izlazak 21, 8: Ako se žena ne svidi svome gospodaru, koji ju je sebi bio odredio, neka joj dopusti da se otkupi. Nema prava prodati je strancima kad joj nije bio vjeran.

Izlazak 22, 15 do 22, 16: Ako tko zavede djevojku koja nije zaručena i s njom legne, neka za nju dade ženidbenu procjenu i uzme je za ženu. Ako ju otac odbije dati njemu, čovjek će platiti u novcu dotu za djevice.

Postanak 3, 15: Neprijateljstva ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.

Knjiga Sirahova 42, 14: Bolja je zloća muška nego dobrota ženska, od žene potječe sramota i ruglo.

Mojsijeva 3, 16: A ženi reče: tebi ću muke zadati da zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar.

Korinćanima 11, 8: Jer nije muž od žene, već žena od muža.

Korinćanima 14, 34: Žene vaše neka šute u crkvama, neka im se ne dopušta govoriti, nego neka slušaju, kao što i zakon govori.

Timoteju 2, 12: Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem nego da bude pokorna.

Titu 2, 12: Neka žene budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage i pokorne svojima muževima, neka se ne huli riječ božja.

Efežanima 5, 22: Žene budite podložne svojim muževima kao gospodinu.

Efežanima 5, 23: Jer muž je glava ženi, kao što je Krist glava crkvi, on je spasitelj njenog tijela.

Efežanima: 5, 24: Ali kao što je crkva podložena Kristu, neka žene u svemu budu podložne muževima svojima.

Die Welt: Kuran glasi, dakle, kao izvor zla. Zabrana pokrivanja iz čega proizlazi nadmoć muškaraca. S druge strane u Kuranu ima i odavanja počasti ženi. Majka ima sveti status. Kako to da su zajedno odavanje počasti ženi i s druge strane prijezir?

Ramadani: Žena je u nekim surama i hadisama sveta. U drugima je upravo suprotno. Tamo je besramnica, predmet zadovoljstva za muškarce, koji se na njoj smiju seksualno posluživati. To je tako da je žena dobra sve dok se čisto i bojažljivo ponaša, sve dok se potčinjava i pokorava i funkcionira. Muškarcu se odaje počast i s njim se dobro postupa. Ali muslimanska svakodnevica je i izopačena, to posebno dolazi do izražaja u jednoj Suri: Vaše žene su vama polja zadovoljavanja. Idite na vaša polja zadovoljstva gdje god želite.

Žena kao predmet zadovoljavanja, kao seksualni objekt koji slobodno stoji na raspolaganju muškarcima i kada se to prenaša na vlastite sinove i kćeri, uopće ne čudi to što se dogodilo u Kölnu i što se događa posvuda u muslimanskim krugovima. Za mene je potpuno jasno: ovi napadi imaju veze s islamom.

Die Welt: Da li se žene u islamu osjećaju dobro u svojim ulogama?

Ramadani: Ima različitih žena. Većina se drži potiho, prihvaćaju sve, svoju ulogu i svoju manju vrijednost. Od mala nose rupce na glavi dobrovoljno i kude ih već kao školarke djevojčice koje to ne rade. Majke kažnjavaju i obuzdavaju nepokornu kći, majke ih udaraju. Mnogi ne shvaćaju ozbiljno slobodno društvo. Jednostavno žive svoj život muslimana i dalje, govore svoj jezik i žive svoju kulturu. Oni preziru vrijednosti zemlje koja ih je ugostila. To je nadaleko prošireno.

Komentar Matrix Worlda: Nevjerojatno je da dotična feministica govori gotovo iste stvari, kao jedna druga feministica i poznata političarka izraelskog režima AyeletShaked, dok je Ramadani okrivila žene majke, muslimanke za neodgoj njihovih sinova i naravno seksualne napade na Njemice, dotle vrla političarka iz Izraela smatra kako Palestinke treba ubijati da se ne bi “kotile male zmije” teroriste. Je li islamofobija dosegla krajnje granice ili nam se sprema nešto još gore?

Islamofobija u Europi dobiva sve više izgled islamofobije u Izraelu? Kako je to moguće?

Islamofobija u Europi dobiva sve više izgled islamofobije u Izraelu? Kako je to moguće?

Die welt: Što možemo učiniti u Njemačkoj kako sa kretanjem migracije ne bi došao i Srednji vijek?

Ramadani: Može se napraviti puno. Moramo prestati vjerovati da to nema veze sa islamom. To sa islamom itekako ima veze. Moramo zahtijevati puno od imigranata. Moramo zahtijevati prije svega puno od imigrantica.

Die Welt: I tada?

Ramadani: Tečajevi jezika nisu dovoljni. Moramo im u glave uvesti tu promjenu vrijednosti. Zapadne vrijednosti im moramo približiti. Moramo ojačati žene protiv muškaraca. Danas je to tako: muslimanska obitelj dolazi u javni ured. Žena šuti, muškarac prtlja nešto nerazumljivo. Kada bi žene imale više kompetencije muškarci bi se oslanjali na njih. Građanski tečajevi: obvezni za svaku ženu. Koja odbije, nema novca. Žena je ključ obitelji. Trebamo više hrabrosti da bi obranili naše vrijednosti. Moramo prisiliti muslimane. Bez prisile neće ići. Moramo prestati s lažnom tolerancijom prema islamu. Islam ruši naše vrijednosti, moramo to zaustaviti.

Komentar Matrix Worlda: Ramadani je prešla s islama na kršćanstvo, to je naravno njeno pravo i nitko joj ga ne može osporiti, no čini nam se da sugovornica Die Welta nije upoznata s činjenicom kako niti jedna organizirana religija na svijetu nije očišćena od svojih grijeha te da ih na sve moguće načine pokušava prikriti, zbog toga su gotovo u potpunosti krivi psihopati koji su plemenite ideje iz nekih religija pretvorili u ideale za mučenje svojih sljedbenika i sljedbenica. Katolička crkva s Inkvizicijom je ubila i mučila gotovo 50 milijuna žitelja Europe, od tog broja većina su bile žene. Utjecaj psihopata u Islamu je također očevidan, dovoljno je da pogledamo kako džihadisti institucionaliziraju porobljavanje i silovanje djevojčica i žena neislamske vjere, no s druge strane nitko od uvaženih medija ne želi pisati o masovnom i snažnom otporu muslimana diljem svijeta koji osuđuju ne samo ponašanje psihopata daeša, već smatraju da Islamska država nema nikakve veze s porukom islama. Na žalost, bojimo se da će islamofobija dobijati sve žešće oblike te da će se na kraju pretvoriti u ono što smo imali prilike vidjeti u nacističkoj Njemačkoj.

identifikacija muslimana trump

Takvo stanje najviše možemo zahvaliti onima koji su stvorili IS, poglavito Sjedinjene Američke Države, Izrael i bogate sunitske kraljevske obitelji iz Perzijskog zaljeva. Pogledamo li trenutačne američke predsjedničke kandidate vidjet ćete da oni uglavnom skupljaju svoju bazu glasača s agresivnim pozivanjem na islamofobiju i otvorenu mržnju prema izbjeglicama s Bliskog Istoka, iako je SAD sam kriv za uništavanje mira na tom dijelu planete i upropaštavanjem ekonomija od Libije do Afganistana kako bi bez ikakvog problema mogli pljačkati naftu, plin i rijetke rude.

bijesni psi carson

Predsjednički kandidat u Americi, tko god da dođe na vlast, će nastaviti s islamofobijom i uništavanjem liberalnih i naprednih muslimanskih zemalja sve do trenutka dok to bude odgovaralo Izraelu i američkim imperijalističkim ciljevima.

Samo pet kompanija posjeduje 90% medija u svijetu.

Samo pet kompanija posjeduje 90% medija u svijetu.

Mi se ne bismo trebali čuditi intervjuima, reportažama i strahovitoj medijskoj propagandi koja nam želi utjerati strah u kosti, 90% medijskog prostora kontrolira pet medijskih magnata, od kojih se jedan nalazi u Njemačkoj, njegovo ime je Bertelsmann u svom sastavu ima: RTL Group, N-tv, Vox, CNN.de, Arista, RCA, Sony BMG, Financial Time, Blic, Stern, Focus, Arvato, Direkt Group, Penguin Group, Gruner+Jahr, FreemantleMedia i tako dalje, te direktno nadzire većinu svih vijesti koje se objavljuju u Europi, te oblikuje javno mijenje na način kako to odgovara neokonzervativcima i ratnim huškačima iz SAD-a. O toj temi smo više pisali ovdje. Psihopatama na vlasti nije u interesu da vi mislite svojom glavom, u biti islamofobija je njihovo “maslo” koje se uspješno kuha na laganoj vatrici još od 11.09.2001. Na nama je hoćemo li dozvoliti da nas propaganda i strah pretvori u automate bez mozga poput Nijemaca u Hitlerovoj Njemačkoj ili ćemo se uza sve sumnje, uza sve negativne emocije potruditi vidjeti dalje od laži koje nam serviraju najgori od najgorih na planeti. Ramadani želimo sve najbolje uz opasku, kako psihopatski tradicionalizam iz njene domovine ne bi trebala povezivati sa svim muslimanima, jer upravo to i žele oni koji se kriju iza listova, TV programa, radijskih programa i drugih medija, kako bi nas militarizirali i kako bi s našim blagoslovom države mogle ratificirati zakone s kojima bi svi muslimani postali opasni, a s kojima bi na koncu nestale i naše zadnje građanske slobode. Konzervativne znanstvene pretpostavke tvrde kako 1% ljudi pripada psihopatima, bez obzira na vjeru i nevjeru, boju kože i naciju. Razmislite o tome malo, te napravite jednostavnu računicu da otkrijete koliko ih ima u vašoj zgradi, vašem mjestu, gradu, regiji, zemlji.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Izvor:

Seid wütend auf die muslimischen Frauen!