‘anandasana’

Anandasana – najvažnija poza u jogi. Vodi psihičkoj i mentalnoj opuštenosti. Relaksacija je važan preduvjet za optimalnu izvedbu i efektivnost vježbi. Zbog toga se Anandasana prakticira i na samom početku no i na kraju svake serije vježbanja. (Yoga in Daily Life® – International)

%d bloggers like this: