PRIZMA DRUŠTVA

Citati koje bi svi ljudi trebali znati i razumjeti – dio: 30

Autor: Anamarija Vukojević

Matrix World

Iako je istina većini ljudi, strahovito teška za podnijeti, ona je neminovna na putu razvoja pojedinca, a samim tim i društva u cjelini. Depresija koja slijedi nakon svake teške spoznaje, samo je stepenica do novog koraka koji poduzimamo tek nakon što izađemo iz depresije. Osvijestite to stanje i prihvatite da je ono jednostavno dio tog procesa, kako bi pomogli sebi u tom razvojnom putu.

Želite li pregledati citate preko cijelog zaslona, kliknite na bilo koju sliku.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.