PRIZMA DRUŠTVA

Citati koje bi svi ljudi trebali znati i razumjeti – dio: 32

Autor: Anamarija Vukojević

Matrix World

Nekada smo živjeli u vremenu u kojem smo svima vjerovali sve, a pogotovo autoritetima. Danas živimo u vremenu u kojem ne vjerujemo nikome. Jednom prilikom učenik je pitao Ouspenskog: Bi li objasnio šta podrazumijevaš pod laganjem? Ouspensky je odgovorio: Laganje je mišljenje ili govorenje o stvarima koje čovjek ne zna; to je početak laganja. To ne znači namjerno laganje – izmišljanje priča, kao na primjer da je u susjednoj sobi medvjed. Možete otići u susjednu sobu i vidjeti da u njoj nema medvjeda. Ali ako sakupite sve teorije koje ljudi unaprijed iznose o bilo kom predmetu ne znajući ništa o njemu, shvatićete gdje laganje počinje. Čovjek ne poznaje sebe, on ne zna ništa, pa opet ima teorije o svemu. Najveći broj tih teorija je laganje.

Želite li pregledati galeriju poreko cijelog ekrana, kliknite na bilo koju sliku s citatom.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.