KNJIŠKI MOLJAC

Citati koje bi svi ljudi trebali znati i razumjeti – dio: 41

Autor: Anamarija Vukojević

Najteže je znati što znamo, a što ne znamo. Stoga, ako išta želimo znati, prije svega moramo utvrditi što prihvaćamo kao činjenice, a što smatramo da zahtijeva određivanje i dokazivanje, to jest, moramo utvrditi što već znamo i što želimo znati. S obzirom na naše poznavanje svijeta i sebe, idealno bi bilo kad bismo kao činjenicu mogli prihvatiti ništa i držati da sve zahtijeva definiciju i dokaz. Drugim riječima, najbolje bi bilo pretpostaviti i polaziti od toga da ništa ne znamo. Uvodne riječi Ouspenskog u njegovoj knjizi “Tertium Organum“.

Želite li pregledati galeriju preko cijelog ekrana, kliknite na bilo koji citat.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.