PRIZMA DRUŠTVA

Citati koje bi svi ljudi trebali znati i razumjeti – dio: 43

Autor: Anamarija Vukojević

“Naša evropska civilizacija nastala je zahvaljujući čudnoj kombinaciji tri, u osnovi heterogene komponente – grčka filozofija, rimska imperijalna i legalna civilizacija, te kršćanstvo. Tako je rođeno kognitivno/spiritualno nasljeđe u svojoj suštini uvijek zamagljeno kad god jezik koncepta – jako vezan za materiju i zakon, nije u stanju razumjeti aspekte psihološkog i spiritualnog života.
Ovakvo stanje stvari imalo je negativne reperkusije na našu sposobnost razumijevanja realnosti, naročito one realnosti koja se odnosi na humanost i društvo”: riječi su Andrewa M. Lobaczewskog, pionira političke ponerologije.

Izdvajamo:

Totalitarna država, Huxley

Te:

Russell, razlika između naučnika i političara

I na koncu:

Ratovi i ubijanje, Huxley

Želite i pregledati galeriju preko cijelog ekrana, kliknite na bilo koji citat.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.