VJEROVALI ILI NE

Gdje sve ptice grade gnijezda?

Autor: Anamarija Vukojević

Prema Wikipediji gnijezdo je ptičja nastamba od grančica, lišća, blata i drugog materijala koja služi za odlaganje jaja i odgajanje mladih ptića. U većini slučajeva grade ga ženke, a materijal donašaju mužjaci. Ova nekad krajnje primitivna, a nekad vrlo složena arhitektonska tvorevina slijedi unaprijed utvrđene i još nedovoljno ispitane zakonitosti.

Mnogi ornitolozi smatraju da se vještina građenja gnijezda razvila pod pritiskom ekoloških uvjeta i da su ptice u početku polagale jaja na tlo ostavljajući ih potpuno nezaštićena. Primjećeno je da su kod onih vrsta ptica čiji mladunci izlaze iz jaja prekriveni perjem, koji odmah progledaju i brzo su sposobni za letenje (potrkušci), gnijezda jednostavnija. Naprotiv, vrste koje donose na svijet goluždrave, slijepe ptiće (čučavci), grade mnogo složenija i sigurnija gnijezda. Bez obzira da li su na zemlji ili na drvetu gnijezda su u većini slučajeva kamuflirana. Ima ptica koje polažu jaja na tlo bez prethodnih priprema. Ovo je najprimitivniji način svijanja gnijezda. U ovom slučaju gnijezdo je skriveno zahvaljujući mimikriji jer su jaja bojom potpuno prilagođena okolini. Druge vrste također polažu jaja na tlu ali traže neku prirodnu pukotinu. Neke ptice grade na tlu primitivna gnijezda od kamenja i grančica. Određene vrste ptica ne grade gnijezdo nego traže prirodno sklonište koje prilagođavaju svojim potrebama. To mogu biti šupljine na tlu, u stijenama ili drveću. U ovakvu šupljinu ptica obično unese nekoliko grančica i gnijezdo je gotovo.

25

Neke ptice grade gnijezdo direktno na zemlji.

Mnoge šumske ptice koriste za svijanje gnijezda prirodne šupljine u drvetu, a neke kao što je djetlić, same prave šupljinu. Neke ptice koje se gnijezde na ovakav način zatvaraju otvor zemljom zbog veće sigurnosti. Bježanje od neprijatelja primorava ptice da kamufliraju gnijezda ili da ih grade na nepristupačnim mjestima: na visini ili u šupljinama. Neke vrste ptica koje žive u skupinama kao što su gačci svijaju gnijezda u kolonijama. Na taj način ne postoji nadmetanje u potrazi za hranom, a gnijezda štite svi članovi zajednice. Najzad, ima ptica kao što su neke vrste vrabaca koje traže zaštitu od drugih vrsta svijajući gnijezda u njihovoj blizini. Da bi se sklonile od neprijatelja mnoge ptice se gnijezde na vodi. Pri tom koriste već postojeću platformu od barske trske ili je grade same. Ipak najsigurnija su gnijezda sagrađena visoko na drveću. Takva su gnijezda i savršenija. Napravljena su od materijala koji se može pronaći u blizini.

Orlovi grade gnijezda visoko na drveću.

Orlovi grade gnijezda visoko na drveću.

Neke dnevne grabljivice kao što su čaplja i roda prave platformu od grana koje prekrivaju manjim grančicama. Ptice iz roda vrabaca obično grade sasvim zatvorena gnijezda koja pružaju zaštitu od hladnoće, nepogode i napadača. Kod drugih su gnijezda sagrađena od najtananijih grančica i skoro su prozirna. Najzad ima i onih koje se ponašaju kao pravi zidari a za gradnju gnijezda koriste zemlju i blato. To je slučaj sa lastavicama. Pored individualnih postoje i kolektivna gnijezda koja su mnogo ekonomičnija i pružaju veću sigurnost. Ne treba zaboraviti ptice paraziti, kao što su kukavica, koje polažu jaja u tuđe gnijezdo i cjelu brigu o potomstvu prepuštaju drugima. U većini slučajevima ptice koriste gnijezdo samo godinu dana ali neke dnevne grabljivice kao što je bijela roda koje prave otvorena gnijezda obično ih uz male popravke koriste nekoliko godina.

Izvori:

18+ Unusual Bird Nests Built In The Weirdest Places

Wikipedija – gnijezdo