PONERIZACIJA DRUŠTVA

Pakistanci smiju “lagano” premlaćivati svoje žene

Autor: Ljubica Šaran

Pogledamo li sve “blagodati” moderne tehnologije, stupanj razvoja komunikacija i općeprihvaćene globalizacije, pomislili bismo kako su barbarske i brutalne metode bračne nejednakosti ostale daleko za nama u nekim mračnim povijesnim i prapovijesnim zakucima. No, umjesto razvoja društva na lik i nalik empatičnog ljudskog bića, naše “globalno selo” sve više nalikuje na “bal vampira” i psihopatsku krvavu “veselicu”. Primjera vladavine psihopata je toliko da mi ne možemo sve zapisati i objaviti, no pokušavamo vam barem predstaviti one primjere koji se kose s osnovnim ljudskim pravima, poput jednakosti muškaraca i žena, te prava na miran i zdrav suživot. 

Pakistansko Vrhovno islamsko vijeće je prije malo više od mjesec dana objavilo prijedlog zakona u kojemu se brani pravo svakog muža u Pakistanu da “lagano” isprebija svoju ženu u slučaju da ona preglasno govori u tuđem prisustvu (na primjer ako muž smatra da je bilo tko drugi, osim njega čuo), ili ako se ne oblači po islamskim pravilima. Prijedlog zakona je poslan na parlamentarno usvajanje, nakon što je odbijena žalba parlamenta Punjaba u kojoj stoji kako su žene zaštićene zakonom jednako kao i muškarci, no Vrhovo islamsko vijeće im je odgovorilo da je protekcija žena od nasilja u kući potpuno protivna islamskim zakonima.

Maulana Muhammad Khan Sherani, vođa Vrhovnoh islamskog vijeća Pakistana i idejni začetnik, prijedloga zakona o "laganom" mlaćenju žena.

Maulana Muhammad Khan Sherani, vođa Vrhovnog islamskog vijeća Pakistana i idejni začetnik, prijedloga zakona o “laganom” mlaćenju žena.

Zastrašujuće je kako se u istom prijedlogu zakona navodi da muž ima pravo isprebijati ženu s “manjim” štapom i u slučaju ako ona odbije seksualni odnos s mužem, te da je žena u stanju isti odbiti jedino zbog islamskih razloga, na primjer ako je u visokoj trudnoći, za vrijeme mjesečnice ili za vrijeme posta tijekom svetih mjeseci. Isprva se “nudila” opcija tučenja žena s turbanom, kapom ili šeširom, no nakon zanimanja javnosti, postalo je jasno da je dozvoljeno puno više od toga.

Na kraju prijedloga zakona stoji da se žene mogu kandidirati na političke ili sudačke funkcije, no njihovi muževi još uvijek imaju pravo “lagane” korekcije s “manjim štapom” u slučaju da žene ne rade i ne djeluju onako kako oni žele. Pitanje je koliko bi takve političarke i sutkinje imale “manevarske” sposobnosti i koliko bi njihove odluke bile donijete na osnovi vlastitih zaključaka, a ne na osnovu “programa korekcije”, naročito ako se mužu, recimo, ne sviđa što političarku ili sutkinju čuju stranci koje on ne pozna ili pak ako ona dospije do medija, te se njene riječi prenose po tiskovinama koje njen muž ne podržava?

Ovaj prijedlog zakona je prvotno bio obrazložen na 75 stranica sitno pisanog teksta, no na koncu je narastao na 163 stranice, jer su se u međuvremenu oglasile brojne domaće i strane organizacije za ljudska prava, a milijuni Pakistanki su pokrenuli akciju “Try Beating Me Lightly” ili “Pokušaj me lagano izmlatiti” koja je dobila veliki odaziv diljem svijeta, uključujući i na desetke milijuna Pakistanki koje žive u inozemstvu.

Na jednom od protestnih transparenata, stoji "Ne tuci me, poštuj me".

Na jednom od protestnih transparenata, stoji “Ne tuci me, poštuj me”.

U uvodu psihopatskog prijedloga zakona stoji sljedeće:

“Muž ima pravo “lagano” isprebijati svoju ženu ako se ona protivi njegovim odlukama, ako se ne želi oblačiti onako kako joj muž naredi, ako žena ne želi seksualno općiti s mužem – bez religijskih razloga, ako se ne okupa nakon seksualnog odnosa ili tijekom mjesečnice, muž također ima pravo fizički kazniti ženu kako bi joj utjerao strah u kosti, najbolje s manjim štapom, također je može “lagano” isprebijati ako ne nosi hidžab, ako komunicira sa strancima, ako preglasno priča, ako drugima daje novac bez muževljeve dozvole, te je može isprebijati ako sudjeluje u vojnim operacijama ili ako za profesiju odabere vojsku ili policiju, pa ipak žena se smije baviti politikom i postati sutkinja. (…) Punoljetne žene nemaju potrebu za muškarcem čuvarom koji ih može fizički kazniti, no tu ulogu na sebe prihvaća muž nakon sklapanja braka. (…) Žene, bez obzira na rang, stalež i profesiju nemaju pravo primati strance i strane delegacije u svoje rezidencije, ne smiju komunicirati sa stranim diplomatima, osim ako nisu u rodu, te ne smiju koristiti zaštitu od začeća, osim ako im to ne naredi muž. (…) Svaka žena koja obavi abortus će se smatrati ubojicom do 120 dana nakon samog abortusa. Također se zabranjuje učešće ženama u vulgarnim reklamama i kampanjama.”

Interesantno je napomenuti kako je ovaj prijedlog zakona, prvotno nalikovao nedavno objavljenoj video snimci saudijskog bračnog savjetnika koji je objavio naputke o pravilnom fizičkom kažnjavanju žena, no nakon toga je postao prijedlog sekularnog zakona i obavezni naputak svim muževima islamske vjeroispovijesti u državi Pakistan.

Iako nam nije jasno kako će ovaj prijedlog zakona proći u parlamentu države Pakistan, mi se pitamo, hoće li ovakvih zakona biti još, naročito ako se zna, da su najveći broj psihopatskih zakona na svijetu, donijele Sjedinjene Američke Države koje glase kao “predvodnica demokracije”. Uzmemo li u obzir njihove zakone poput “Neka žena umre“, “Zatvorska kazna za žene i liječnike koje obave abortus, čak i ako je riječ o trudnoći nastaloj silovanjem” ili pak zakona koji zabranjuje skupljanje kišnice i zakona koji zabranjuju uzgoj organske hrane na vlastitoj zemlji, te zakon o potpunom sudskom imunitetu zloglasnog Monsanta, i na koncu zakon o “Obrambenoj autorizaciji” s kojom američka vojska i policija ima pravo na (grubo fizičko i psihičko) ispitivanje, pritvaranje i zatvaranje bez sudskih dokaza o krivici i sudske kazne bilo kojeg američkog građanina ili osobe sa stranim državljanstvom, te stvaranju i implementaciji zloglasnog TTIP-a, tada prijedlog u Pakistanu više ne nalikuje na osamljen luđački pothvat, već nam dokazuje kako zaista živimo u društvu koje je napravljeno da najbolje i najviše odgovara (ne)ljudima s karakternim poremećajima koje isključivo interesira moć i novac. Naš društveni sustav se nije pokvario, on je tako stvoren, jedina je razlika što je ljudskih predatora, danas puno više u sustavima vlasti, nego li ih je bilo prije.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.

Izvori:

Pakistani women had a truly excellent response to a bill telling men to beat them ‘lightly’

Pakistani men can beat wives ‘lightly,’ Islamic council says

Pakistani clerics offer guide on how to beat wife… ‘lightly’

Pakistani Women Dare Men To “#TryBeatingMeLightly” As A Protest Against The CII Bill

Pakistani women take to social media to protest against a proposal to legalise wife-beating