PRIZMA DRUŠTVA

Jeste li automat ili čovjek?

Autor: Anamarija Vukojević

Tu smo gdje jesmo, nema nam pomoći. Ili ima? Ovisi li svaki naš izbor, odluka, mišljenje i akcija od nas ili je baš sve uređeno tako da ne možemo ništa? Da, iz globalne perspektive a onda i iz svemirske perspektive mi smo doista tako mali, to lako možemo osvijestiti kad se dogodi neka velika vremenska nepogoda koja uništi sve što joj je na putu. No, do tada, postoji život svake osobe koja čini svoje ‘male’ svakodnevne izbore i određuje i utječe, pa čak i na sam Svemir.

Svjedoci smo svakodnevnih napisa u medijima kako su današnji poslodavci manji i veći kriminalci i mi se svi zgražamo, šaljemo ih u mislima ili riječima na giljotinu, mada nikada ne pogledamo sebe. Radimo li mi doista naš posao? Ma tko bi o tome mislio, većina ljudi samo odrađuje svoje radne aktivnosti i čeka plaću. No, je li ta naša plaća doista pokrivena našim radom? Nije važno jeste li čistačica, dostavljač, kreditni referent, vlasnik nekog biznisa ili predsjednik neke države.

Svi se boje automatizacije, robotizacije no većina ispušta glavnu stavku u tom procesu. Zašto bi društvo opstalo ako njegov kotačić u tom sustavu ne radi sve što može ili barem ono za što je plaćen? Zašto bi Vas Svemir uopće i trebao ako mu ne vrijedite niti pišljiva boba?

O Ugovoru u radu piše (izdvajamo):

Pojam radnika i poslodavca

Članak 4.

(1) Radnik (zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i slično – u daljnjem tekstu: radnik) je, u smislu ovoga Zakona, fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca.

Članak 7.

(1) Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

Ovako to izgleda kad je netko previše lijen da bi shvatio kako funkcionira kompjutor. Naime, kompjutor radi samo ono što mu čovjek ‘naredi’.

U Pravilniku o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa piše:

Članak 4.

Povrede radnih obveza jesu:

 • Neizvršavanje, neopravdano odbijanje izvršenja ili nesavjesno, nepravovremeno i nemarno izvršavanje radnih obveza;
 • Neopravdani nedolazak na posao ili samovoljno napuštanje posla, zbog čega se poremećuje rad ili organizacija rada;
 • Nedozvoljeno korištenje sredstvima poslodavca;
 • Povrede propisa o sigurnosti i zaštiti na radu i propisa o zaštiti od požara, zbog čega je nastupila ili mogla nastupiti šteta;
 • Odavanje poslovne tajne određene zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o radu;
 • Zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti;
 • Namjerno ili zbog krajnje nepažnje nanošenje znatnije materijalne štete;
 • Nepropisni i nekorektni odnos prema drugim radnicima ili studentima ili njihovo šikaniranje;
 • Zlouporabe korištenja bolovanja;
 • Izravna ili neizravna diskriminacija drugog radnika ili studenta, uznemiravanje i spolno uznemiravanje;
 • Neosnovano odbijanje radnika da se angažira u izvanrednim okolnostima (u slučaju više sile i izvanrednog povećanja obujma rada i u drugim slučajevima prijeke potrebe);
 • Nepažljivo ili nemarno rukovanje opremom, uređajima, alatom, uslijed čega je nastupila ili mogla nastupiti šteta;
 • Sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca, za svoj ili tuđi račun, a bez odobrenja poslodavca;
 • Sudjelovanje u štrajku koji nije organiziran u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilima sindikata;
 • Neobavještavanje prilikom sklapanja ugovora o radu, nadležne osobe o bolesti radnika ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno smeta u izvršenju obveza iz ugovora o radu, ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u obzir;
 • Nedavanje odnosno davanje netočnih podataka potrebnih radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u svezi s radnim odnosom, ovlaštenim osobama;
 • Neobavještavanje nadležne osobe-poslodavca u roku najduže tri dana o nastupu privremene nesposobnosti za rad, odnosno u istom roku nedostavljanje liječničke potvrde o privremenoj nesposobnosti i njezinom očekivanom trajanju;
 • Dolazak na rad pod utjecajem alkohola ili opijata, odnosno njihovo uzimanje za vrijeme rada;
 • Narušavanje ugleda poslodavca neprimjerenim ponašanjem, klevetom i sl.;
 • Neprijavljivanje izuma ostvarenog na radu ili u svezi s radom, odnosno ako je izum u s vezi s djelatnošću poslodavca;
 • Skrivljena ponašanja koja povlače za sobom kaznene posljedice;
 • Ostala skrivljena ponašanja predviđena Statutom i općim aktima poslodavca koja predstavljaju povredu obveza iz rada i u svezi s radom.

Za povrede obveza iz članaka 2. i 4. ovog Pravilnika, radniku se može izreći mjera:

 • usmena opomena
 • pisano upozorenje
 • redoviti otkaz
 • izvanredni otkaz
 • novčana naknada štete.

Čangrizava žena na šalteru je već odavno poznata stvar, nema čovjeka koji se nije susreo barem s jednom osobom u administraciji koja bez osjećaja, nervozno, bahato i arogantno ‘obavlja’ svoj posao. Obično to završi za ‘malog čovjeka’ da mu cijeli dan bude uništen i moli Boga da ne mora rješavati papirologiju. Koliko je već stara i dobro poznata stvar govori ovaj audio snimak koji je toliko tužan da ne može biti smiješan:

Prodavačice koje kašlju u ruku pa Vam daju kruh, čistači koji cijeli život kukaju što moraju raditi svoj ‘prljavi’ posao, sudoperke u restoranima koji sve rade samo ne svoj posao, jer naime završile su gimnaziju a moraju prati za nekim. Dostavljači koji nikako da Vam dostave paket, operateri koji Vam uvaljuju sve tarife, pakete, koji Vam dopisuju bez Vašeg znanja različite oblike usluga za koje eventualno shvatite kad dobijete povišeni račun, jedan, dva novih paketa, nije važno jel to Vam doista treba ili ne. Predsjednici i političari koji Vam obećavaju pred izbore sve i svašta, poslije se samo debljaju, hranom i Vašim novcem. Bahati, znojavi i prljavi vozači autobusa koji psuju, deru se i kraj njih imate osjećaj da ste zalutali u ‘Balkan Express’. Pretjerano našminkane, namirisane i neprimjereno obučene mlade žene koje ganjaju karijeru preko tangica. Kuhari, pomoćni kuhari, pečenjari, pizza majstori koji ne peru ruke nakon vršenja nužde ili toliko loču na poslu jer smatraju da je njihov posao pretežak i prenaporan. Prenapuhani konobari koji ne razumiju da bi Vas trebali uslužiti, a ne okrasti. Djelatnice koje trebaju dati informacije znaju sve osim informacije koje trebate. Dakle, popis je poprilično dugačak. Sigurni smo da svatko od Vas ima svoj vlastiti popis loših usluga.

Koliko znate ljudi koji poznaju zakon o Ugovoru o radu ili Pravilnik o radu? Znate li ga Vi? Jeste li upoznati barem sa svojim pravima ako već ne sa svojim radnim obvezama? Možete li reći za sebe, bez iskrivljenog lica i govori koji prati laž, da ste savjesna, odgovorna, radišna, socijalno osjetljiva, brižna, ažurna, efektivna osoba koja doista radi svoj posao?

Ako jeste, budite sigurni da ćete biti nagrađeni, zapravo Vi već jeste nagrađeni. Vaš trud, stalna želja za znanjem, predanost poslu i davanje doprinosa makar ste samo kotačić u čitavom sustavu već Vam je dovoljna nagrada, Svemir Vas takve treba.

I iako iz Amerike rijetko kada dolazi što dobro, postoji izreka: “Just do your job!/Samo jednostavno radi svoj posao!” za većinu ljudi vjerojatno je lekcija koju nikada neće naučiti. I na kraju, zapitajte se: Radite li svoj posao?

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.

Izvori:

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa

Zakon o radu