PRIZMA DRUŠTVA

UDARNA VIJEST: Donald Trump uklonio Rusiju s liste američkih obrambenih prioriteta

Autor: Ljubica Šaran

Nedavno su u javnost procurile informacije iz memoranduma koje je Trumpov tranzicijski tim predao Pentagonu o novim obrambenim smjernicama Sjedinjenih Američkih Država. Iz istoga je vidljivo kako se Ruska Federacija više ne smatra “neposrednom vanjskom opasnošću” te se uklonila s liste obrambenih prioriteta. 

Unatoč strahovitoj medijskoj kampanji koja je od Donalda Trumpa stvarala “luđaka nalik Hitleru” s jasnim “rasističkim i krvoločnim stremljenjima” čije je rasplamsavanje trebalo donijeti Hillary Clinton na vlast, sve je više pokazatelja kako je Trumpova politika potpuno suprotna neo-konzervativcima, pobornicima Novog svjetskog poretka u republikanskoj stranci i radikalnim liberalima pobornicima američkog imperijalističkog globalizma u demokratskoj stranci. Jedan od najvažnijih pokazatelja kako Trump nije dio psihopatskog establišmenta je izdavanje smjernica za obrambene prioritete Pentagona u kojima više nema Rusije.

Prvog prosinca 2016. s elektroničke adrese Trumpovog tranzicijskog tima zaduženog za planiranje rada svih državnih agencija je poslan memorandum u kojemu se Pentagon obaviještava o novim obrambenim smjernicama.

Memorandum Trumpovog tranzicijskog tima poslat Pentagonu.

Memorandum Trumpovog tranzicijskog tima poslat Pentagonu.

Trumpovi obrambeni prioriteti su:

  1. Razvoj strategije za poražavanje/uništenje ISIS-a.
  2. Izgradnja snažne obrane (eliminiranje gubitaka u obrani i neadekvatnosti iste).
  3. Razvoj sveobuhvatne elektroničke i internetske strategije.
  4. Pronalaženje načina za veću efikasnost i suradnju unutar DSD-a ili Defense Systems Division (suradnja američke vojske, vlade, sigurnosnih i obavještajnih agencija zaduženih za obranu).

Memorandum nije oficijelni dokument, no i te kako je dobrodošla informacija u kojoj je vidljiva promjena obrambene politike. U vanjskoj politici SAD-a je od 2001. bila sve vidljivija rusofobija, a pogledamo li Obamine vojne odluke uz politiku na terenu koju je zastupala nekadašnja Obamina tajnica vanjskih poslova Hillary Clinton, tada je jasno kako je Trumpova pobjeda pokazatelj potpunog preokreta koji se “ratnim huškačima” i Washingtonu neće nimalo svidjeti.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.

Izvori:

Donald Trump removes Russia from list of US defense priorities

Donald Trump removes Russia from the list of US defense priorities

Russophobia and Sinophobia: Divide and Rule

Not by chance – Russophobia and anti-Trumpism running wild in America