VREMEPLOV

Zaboravljene povijesne fotografije – treći dio

Autor: Ljubica Šaran

Matematičar Anatoly Fomenko je otkrio kako se našom povijesnom kronologijom toliko puno manipuliralo da je teško razabrati povijesne činjenice od laži. Što više posežemo u prošlost to smo manje sigurni o tome što se tada događalo. Pa ipak, znanje o prošlosti je iznimno važno, jer učenjem iz naših kolektivnih grešaka u prošlosti, možemo utjecati na sadašnjost, a time i na budućnosti.

Fotografije iz prošlosti mogu biti vrijedan podsjetnik na sve ljudske greške, na neljudsko ponašanje, na psihopatske ispade i rijetke prikaze čovječnosti i hrabrosti. Neke od povijesnih fotografija su toliko moćne da ih s pravom smatramo povijesnim ikonama. Zavirimo malo u našu ne tako davnu, ali burnu povijest.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.