PRIZMA DRUŠTVA

Jeste li zadovoljni s radom hrvatske Vlade?

Autor: Ljubica Šaran

Godinama smo svjedoci pada standarda u našoj zemlji, novac ima sve manju vrijednost, plaće i mirovine stagniraju, porezi i prirezi nam stalno rastu, ovrhe su sve češće, ljudi se izbacuju na ulice, posao je sve teže naći, a političari za svoj “rad” dobivaju sve više novca i kite se sve većim beneficijama. Republika Hrvatska je prezadužena država s velikom nezaposlenošću i nebrojenim bogatašima ratne i poratne privatizacije. Ono što se nije moglo rasprodati za “jednu kunu” se uništilo, a narodu je sve gore. Danas imamo još jednu vladu, koja je gotovo na izmaku snaga iako je svojski pomogla Todoriću, dok je nama sve gore. U takvim uvjetima smo napravili novu anketu kako bismo znali što vi mislite o hrvatskim vlastima?

Vaše mišljenje o djelovanju naše vlade.

Pitanje u anketi je glasilo: “Jeste li zadovoljni s radom hrvatske vlade?”

U anketi je sudjelovalo 193 čitatelja. A vaše stajalište je sljedeće:

  • Čak 83,42% ili 161 sudionik ankete smatra da nisu zadovoljni s radom hrvatske Vlade, da je ona katastrofa, što je i dokazala sa spašavanjem Todorića.
  • 11,9% ili 23 sudionika ankete smatra da je vlada odlična.
  • 3,11% ili 6 sudionika ankete smatra da je vlada osrednja i da bi se morala popraviti.
  • 1,55% ili troje sudionika je zadovoljna s radom vlade jer smatra kako ona uglavnom radi dobre stvari. 

Gotovo 84% naših čitatelja smatra da je hrvatska vlada katastrofa, to je ogroman postotak koji nosi jasnu poruku o tome kako se osjećaju ljudi u našoj zemlji. S druge strane zabrinjavajuće je da se u drugoj krajnosti nalazi gotovo 12% naših čitatelja. Pogledamo li stanje u državi nimalo nas ne čudi da 161 sudionik ankete smatra kako vlada ne radi svoj posao, točnije da ga radi na krajnje nezadovlavajući način, no ne možemo sa sigurnošću reći u kakvim uvjetima i okruženju živi druga krajnost, njih 23 koji smatraju da je vlada odlična.

Vaše mišljenje o djelovanju hrvatske vlade je jasno.

Mnogi smatraju da je situacija u Hrvatskoj odraz situacije u svijetu, na žalost s njima se ne možemo u potpunosti složiti jer je unatoč, ekonomskim krizama, ekonomija većine europskih zemalja jačala i rasla. Žalosno je da nas je u ekonomskom razvoju prešišala čak i Rumunjska. Koliko takva činjenica služi na čast našim vlastima prosudite sami.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.