‘Jedan od desetaka tisuća kratera napravljenih američkim tapetnim bombardiranjem’

%d bloggers like this: