‘Sve isto, sve su ostalo nijanse.’

%d bloggers like this: