‘To su one kojima treba dva sata da se spreme, a kad se spreme jao!’

%d bloggers like this: