‘Dobro da nije čašica za rakiju.’

%d bloggers like this: