PRIZMA DRUŠTVA

Zaboravljene povijesne fotografije – sedmi dio

Autor: Anamarija Vukojević

Povijesne fotografije otkrivaju ono što smo slučajno ili namjerno zaboravili. One pozivaju ona sjećanja koja smo zametnuli u umu i zaboravili kako je nekada bilo. Pa ipak, ta sjećanja itekako potiču na preispitivanje, jer ono što je bilo prije, nije danas i obrnuto. Dok su danas naši političari na marginama međunarodnih događaja nekad su državnici s naših prostora bili centar pokreta nesvrstanih i različitih mirovnih operacija. Najgora kletva je da bog da imao pa nemao.

Koliko toga iz povijesti je prepušteno zaboravu?

Želite li pregledati galeriju povijesnih fotografija na cijelom ekranu, kliknite na bilo koju sliku.