‘susret Sovjeta i Amerikanaca na rijeci Elbi 1945.’

%d bloggers like this: