‘Prvi automat koji je oponašao ljudski glas 1882.’

%d bloggers like this: