‘Psić spava između dva vojnika Crvene armije 1945.’

%d bloggers like this: