PRIZMA DRUŠTVA

Zaboravljene povijesne fotografije – 23. dio

Autor: Ljubica Šaran

Ne postoji jedna jedina ljudska generacija koja se mogla pohvaliti proživljavanjem života u miru i blagostanju. Ratovi, krize, pošasti, propasti i razaranja su “prokletstvo” koje muče ljudski rod od pamtvijeka. Danas je jasno da zlo među ljudima možemo zahvaliti psihopatima – predatorima u ljudskom ruhu i njihovim apatičnim “pomoćnicima” koji se pravdaju da “samo prate naredbe” i “da rade svoj posao” pa čak i ako te naredbe omogućavaju uništavanje cijelih država i mučenje i ubijanje cijelih naroda. Voljeli bismo vjerovati da smo u stanju učiti iz povijesnih grešaka i krvavih događaja iz naše prošlosti, na žalost XX. vijek s dva svjetska rata i brojnim “lokalnim” oružanim sukobima je pokazao kako smo najveći razvitak postigli u oblikovanju masovnih sredstava uništenja te da smo nagomilali toliko oružja da se sav život na Zemlji može iskorijeniti nekoliko stotina puta.

Želite li pregledati galeriju preko cijelog ekrana, kliknite na bilo koju zaboravljenu povijesnu fotografiju.