‘Policijski motor sa zatvorenikom, izum tvornice Harley & Davidson početkom XX. vijeka.’

<span>%d</span> blogeri kao ovaj: