‘Danas znamo o čemu su se dogovarali.’

%d bloggers like this: