‘kad je mačka prestrašena šire joj se zjenice kako bi što bolje precipirala svoju okolinu’

%d bloggers like this: