‘Valentina Treškova (lijevo) prva žena u svemiru’

%d bloggers like this: