BISERI

Ralph Waldo Emerson o svijetu koji nas pretvara u ono što nismo

Autor: Ljubica Šaran

Ralph Waldo Emerson je bio američki pisac, filozof i predavač koji je stvorio kovanicu “individualizam”, smatrajući da ljudsko biće ima vlastitu dušu te da zbog toga ne može biti nečiji rob. Na žalost, u manje od 150 godina individualizam se pretvorio u narcisoidni poremećaj na kojem se bazira cijela moderna zapadnjačka “kultura”.

S obzirom na stanje svijeta i društva, Emerson je pogodio “točno u sridu”.

Emerson je bio osnivač američke filozofske škole transcenentalizma za kojeg današnje mudre glave smatraju kako je bio tek slabašni nastavak njemačkog romantizma uz objašnjenje da je Emersonova filozofska škola zagovarala “romantički i mistički individualizam”, no zaboravlja se kako je isti pokret zagovarao razvitak ljudskog bića kako u emocionalnom tako u karakternom smislu te da se ljudi konačno počnu oslanjati na vlastite sposobnosti i mogućnosti, točnije da prestanu biti ovisni o drugima. Emerson je također smatrao kako je svjesno izabrano osamljeništvo jedini način kako se obraniti od nasilnog upada društva u intimu sve do trenutka dok se ne promijenimo i ojačamo zahvaljujući skupljanju i primjenjivanju znanja.

Svjedoci smo kako se pojmovi, učenja i ideje sve više iskrivljuju. Istina je postala laž, lašci su postali zaštitnici “istine”, najveći lopovi su postali zaštitnici novca i dobara, najveći zlotvori su postali najveći dobrotvori i spasitelji čovječanstva. U takvome svijetu je savršeno primjeren gornji citat jer zaista – pretvaramo se u ono što nismo i sve više gubimo ljudske odlike, na koncu će na ovome jadnome svijetu ostati samo ono što nema veze s humanošću jer će društvo postati toliko ponerizirano zbog utjecaja psihopata da, kolektivno govoreći, nećemo dobro završiti.

Voljeli bismo da smo u krivu, no pogledamo li koliko se svijet promijenio od kada smo počeli pisati o utjecaju psihopata na društvo davne 2011. godine i koliko se velikom brzinom urušavaju građanske slobode, tada je jasno da nas očekuje interesantna i nimalo ružičasta budućnost.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.