BORBA PROTIV PEDOFILIJE

Kako se djeca skrivećki groomaju za predatore na dvije noge

Autor: Anamarija Vukojević

Nakon što je Project Veritas otkrio da je Pfizer mutirao virus kovida kako bi mogao stvarati nova cjepiva, prije par dana su objavili novi video u kojem je tajno snimljen Dave Casamento, pomoćnik nadzornika za kurikulum i nastavu, školski okrug East Meadow. Video otkriva da je Casamento dio organizacije koja tajno indoktrinira mlade učenike s rasnim i rodnim ideologijama. Pitanje je zašto bi se nešto, ako je to dobro i korisno, potajice “serviralo” djeci bez znanja i privole roditelja.

Raznolikost, jednakost i uključenost – a što je sa stvarno korisnim učenjem?

Nakon što je video postao viralan Casamento je dao ostavku no što to znači kad je on samo kap u moru različitih individua koji misle da na taj način rade neki poseban i važan rad?

U videu novinari Projekta Veritas tvrde da je Casamento radio za EDCamp koji je financiran od strane Bill&Melinda Gates fundacije. Iako su neke stranice vezane uz tu organizaciju obrisane na jednoj stoji:

Edcamp zajednica i Edcamp Long Island posvećeni su pružanju iskustva bez uznemiravanja za sve, bez obzira na vjeru, spol, rodni identitet i izražavanje, seksualnu orijentaciju, invaliditet, fizički izgled, veličinu tijela, rasu ili dob. Edcamp zajednica ne tolerira uznemiravanje ili maltretiranje u bilo kojem obliku bilo koga na Edcampu ili na bilo kojem događaju sponzoriranom od Edcamp zajednice. Prema odluci Organizatora, od sudionika koji krše ova pravila Organizatori mogu zatražiti da napuste Edcamp događaj; i prema odluci Edcamp zajednice, Organizatori koji prekrše ovu Politiku mogu biti isključeni iz domaćinstva i organiziranja budućih Edcamp događaja.

Koliko ima još takvih organizacija koje indoktriniraju našu djecu i normaliziraju pedofiliju i transgender ideologiju?

Roditelji imaju pravo znati što se događa s njihovom djecom. Djeca zaslužuju svu pažnju i zaštitu do punoljetnosti onako kako je to napisano u Deklaraciji o pravima djece UN usvojene u 189 zemalja svijeta. Hrvatska je također supotpisnica iste. Pogledajmo najvažnije stavke:

 • SVA DJECA IMAJU JEDNAKA PRAVA
  Sva djeca imaju jednaka prava bez obzira na rasu, boju, jezik, spol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, etničko ili socijalno porijeklo, imovinu ili kakvu drugu okolnost kod djeteta.
 • SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA ŽIVOT
 • SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA IME I PRAVO NA SKRB
  Odmah nakon rođenja dijete treba upisati u matične knjige i od rođenja ima pravo na osobno ime, pravo na stjecanje državljanstva i, koliko je to moguće, pravo na saznanje o roditeljima i pravo na njihovu skrb.
 • PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
  Dijete ima pravo slobodnog izražavanja, što uključuje slobodu traženja, primanja i davanja obavijesti i ideja svake vrste.
 • PRAVO NA SLOBODU MIŠLJENJA
  Dijete ima pravo na slobodu mišljenja, svijesti i vjeroispovjesti, uz odgovarajuće usmjeravanje svojih roditelja
 • PRAVO NA SLOBODU UDRUŽIVANJA
  Djeca imaju pravo na slobodu udruživanja i slobodnog mirnog okupljanja.
 • PRAVO NA PRIVATNOST
  Dijete ima pravo na zaštitu od miješanja u njihovu privatnost, obitelj, dom ili dopisivanje, kao i na zaštitu od napada na njegovu čast i ugled.
 • PRAVO NA INFORMIRANOST
  Dijete ima pravo na pristup obavijestima i materijalima iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Država će poticati sredstva javnog priopćavanja na širenje obavijesti i materijala koji će promicati socijalne i duhovne dobrobiti djeteta, kao i tjelesnog i društvenog zdravlja, a poduzimati mjere radi zaštite djeteta od obavijesti i materijala škodljivih za njegovu dobrobit.
 • PRAVO NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA
  Država će zaštiti dijete od svakog oblika zanemarivanja od strane roditelja ili drugih osoba i pokrenut će programe prevencije i pružanja pomoći žrtvama.
 • DJECA BEZ RODITELJA IMAJU PRAVO NA POSEBNU BRIGU
  Dijete bez porodice ima pravo na posebnu zaštitu i na odgovarajuću skrb u drugoj obitelji ili ustanovi, uz uvažavanje njegovog kulturnog podrijetla.
 • DJECA IZBJEGLICE I DJECA – ŽRTVE RATA IMAJU PRAVO NA POSEBNU ZAŠTITU
  Dijete izbjeglica ili ono koje traži izbjeglički status ima pravo na posebnu zaštitu. Dijete ispod 15 godina ne može izravno sudjelovati u oružanim sukobima, niti može biti unovačeno u vojsku. Djeca pogođena oružanim sukobima imaju pravo na posebnu skrb i zaštitu.
 • HENDIKEPIRANA DJECA IMAJU PRAVO NA POSEBNU NJEGU I SKRB
  Duševno i tjelesno hendikepirano dijete mora uživati pun i pristojan život u uvjetima koji osiguravaju dostojanstvo, promiču oslanjanje na vlastite mogućnosti i olakšavaju djetetovo djelatno sudjelovanje u zajednici.
 • PRAVO NA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
  Svako dijete ima pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Svako dijete ima pravo na najviši mogući standard zdravlja i zdravstvene zaštite i rehabilitacije.
 • DIJETE IMA PRAVO NA OBRAZOVANJE
  Dijete ima pravo na obrazovanje. Država osigurava besplatnu i obvezatnu osnovnu izobrazbu, potiče razne oblike srednjoškolske izobrazbe dostupne svima, i svima omogućava stjecanje visoke izobrazbe na temelju sposobnosti.
 • DIJETE IMA PRAVO NA ODMOR I IGRU
  Dijete ima pravo na odmor i igru, rekreaciju, kao i na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu.
 • DIJETE IMA PRAVO ZNATI SVOJA PRAVA

U Deklaraciji o pravima djece nema ni jedne riječi o tome da djeca moraju biti zadojena propagandom, idiokracijom te da im se mora naturati bilo koja politička i ina devijantnost, dapače u par navedenih točaka je jasno vidljivo kako se djeca od istih trebaju zaštititi kako bi mogla normalno rasti i razvijati se bez ometanja.

Pa ipak woke politika je postala toliko nasilna i toliko ponerizirana da roditelji žele držati svoju djecu podalje od programa koji ih zbunjuju, uznemiravaju i bacaju u depresiju. O fondaciji Billa i Melinde Gates ne treba puno govoriti, utjecaji i namjere ove megalomanske “humanitarne” zaklade su zastrašujući i uznemirujući.

Pitanje je kada će se naša djeca početi “šopati” s ovim američkim smećem.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.