Dešifriranje misterioznih dubina mozga

  Prevela i uredila: Ljubica Šaran Matrix World Cordis.europa.eu   EU je financirala istraživanja o razvijanju inovativne nove tehnike koja može po prvi put pokazati konekcije i funkcije nervnih stanica, koja na […]