Oznaka: Бранова функција

Паралелнни универзуми – квантната механика на дело

Автор: Ѓоре Андреев Matrix World Квантната физика е млада научна дисциплина која се занимава со изушување на меѓусебниот однос на материјата и енергијата на молекуларно и атомско ниво.  Нејзините почетоци датираат од […]