Oznaka: DNK se može reprogramirati riječima i frekvencijama