Tag: samilost

Samilost je eliksir života?!

Preveo i uredio: Saša Mićanović Matrix World U online tiskovini Huffington Post doktor znanosti David R. Hamilton je napisao tekst o tome koliko je ljudska samilost važna u očuvanju našeg mentalnog i […]